Live TV Live Radio

2013թ. սահմանադրությամբ Հայաստանը չէր կարող միանալ ԵԱՏՄ-ին. Արմեն Մարտիրոսյան


Related news

2013թ. սահմանադրությամբ Հայաստանը չէր կարող միանալ ԵԱՏՄ-ին. Արմեն Մարտիրոսյան

2017-09-12 20:02:00

Views: 828

 
0
 
0

Thanks for voting. We are delighted that you enjoyed it.
Thanks for voting!