Live TV Live Radio

Mas 2


Mas 3


Այս ամենը չէր լինի, եթե պաշտոնապես հայտարարվեր, որ հող չեն հանձնելու, որ փոխվելու է ոչ թե Սահմանադրությունը, այլ սահմանի անվտանգությունը: Ասեին, որ փոխելու են մարդկանց, որ անպատժելիորեն իրենց երկիրն անվանում են քոսոտ: Ասեին, որ երկրում գերակա ոլորտ է ճանաչվելու ռազմաարդյունաբերությունը, որ դաստիարակությունը, կրթական համակարգը, մշակույթը, ի վերջո, վերածվելու են ազգային գերակայության


Related news

Չհաղթած պատերազմի հետևանքները. «Հայու տեսակ»

2016-07-21 10:05:00

Views: 995

 
0
 
0

Thanks for voting. We are delighted that you enjoyed it.
Thanks for voting!