Live TV Live Radio

Գյուղապետ Վասիլի Աբրահամյանն «Ազատությանը» փոխանցեց, որ արդեն սկսվել են ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքները։


Related news

Վարագավանում արդեն 2 տասնամյակ ջրի խնդիրը չի լուծվում

2017-10-12 21:16:00

Views: 827

 
0
 
0

Thanks for voting. We are delighted that you enjoyed it.
Thanks for voting!