Live TV Live Radio

Նախորդ հինգ տարիներին ռուսաստանյան սպառազինության արտահանման ողջ ծավալի 4.9 տոկոսը գնացել է Ադրբեջան:


Related news

Սերժ Սարգսյան. Բաքուն ռուսական զենքը կիրառել է խաղաղ բնակիչների դեմ

2016-04-08 16:09:00

Views: 1024

 
0
 
0

Thanks for voting. We are delighted that you enjoyed it.
Thanks for voting!