Live TV Live Radio

Հարցազրույց Թումանյանի թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանի հետ։


Related news

Եթե ես ձեռք չեմ տալիս Մշակույթի նախարարությանը, թող ինձ հեռացնեն. Թուխիկյան

2017-09-13 17:50:00

Views: 827

 
0
 
0

Thanks for voting. We are delighted that you enjoyed it.
Thanks for voting!