Live TV Live Radio

Հաշվի առնեով, որ Հայաստանը պետական կառավարման կիսանախագահական համակարգից անցում է կատարում խորհրդարանական համակարգի, ապա օրենքով պետք է կարգավորվի նաև երկրի գերագույն հրամանատարի լիազորությունների հարցը:


Related news

Ապագա վարչապետը, որպես գերագույն հրամանատար, ավելի քիչ լիազորություններ կունենա

2017-10-12 21:14:00

Views: 827

 
0
 
0

Thanks for voting. We are delighted that you enjoyed it.
Thanks for voting!