Live TV Live Radio

Հարցազրույց քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։


Related news

«Կարեն Կարապետյանը դարձավ ոչ թե գործի, այլ խոսքի խորհրդանիշ». Հակոբ Բադալյան

2017-09-13 17:53:00

Views: 827

 
0
 
0

Thanks for voting. We are delighted that you enjoyed it.
Thanks for voting!